Preddvor
 • Aktualno
 • feb9

  Dragi otroci in starši, VABIMO VAS na USTVARJALNE DELAVNICE:

  Ne dolgočasite se doma, ampak se nam pridruži na novih, enkratnih likovnih delavnicah, ki bodo potekale v prostorih TIC-a PREDDVOR

  valentinovi okraskivalentinovi okraski v ponedeljek, 15. 2. 2016, od 10.00 do 11.00 Skupaj z Evo bomo ustvarjali in se zabavali pri izdelovanju srčkastih umetnij.

   

   

  živalice na opekiopečnate živali – v sredo, 17. 2. 2016, od 10.00 do 11.00.  Skupaj s Tjašo bomo ustvarjali in se zabavali, ko bomo iz starih grajskih strešnikov izdelovali prisrčne živalske prijatelje.

   

   

   

   

  čebelicaSrečanje s čebelarjem in spoznavanje čebelarskega dela  – v soboto, 20.2.2016, od 10h do 11h dopoldan. Čebelar Tomaž Kokl vam bo predstavili in povedal veliko novega o čebelah. Sledila pa bo tudi ustvarjalna delavnica.
   

   

  Prisrčno vabljeni na sproščujoče druženje in  ustvarjanje, prisotnost je brezplačna!

   

  Se vidimo!                                                                        TIC PREDDVOR

 • feb9

  DSC_2206Igralska skupina KUD Matije Valjavca Preddvor bo zaradi velikega zanimanja predstavo Žavba za greh na domačem preddvorskem odru zaigrala še enkrat in sicer v soboto, 13. februarja 2016 ob 19.30 uri.

  Zaradi velikega povpraševanja si lahko rezervacijo sedeža rezervirate na telefonski številki 070 763 471 (Slavko Prezelj). Kot na vseh predstavah preddvorske igralske skupine bodo igralci veseli prostovoljnih prispevkov.

  DSC_2247

   

 • feb5

  Preddvor, 5.2.2016

  Spoštovani!

  Občina Preddvor Vas vabi, da svojo dejavnost predstavite na Spomladanskem kmetijsko-obrtniškem sejmu v Komendi

  od 8. do 10. aprila, 2016.

  Občina Preddvor je aktivno pristopila k promociji podjetništva v občini in širše v regiji, zato vam v ta namen ponujamo brezplačno najemnino do 10 m2 razstavnega prostora. Razstavni prostor je organiziran pod šotorom, v katerem se bodo nahajali tudi ostali obrtniki, podjetniki, kmetje in drugi ponudniki blaga in storitev iz občine Šenčur in Cerklje na Gorenjskem. Vabljeni vsi ne glede na vašo dejavnost.

  Informacije o sejmu in prijavi:

  1. Uradna otvoritev sejma bo v petek, 08. aprila, 2016 ob 12.00 uri.

  Uradni čas sejma za obiskovalce:

  • petek, 8. april od 10.00 do 18.00
  • sobota, 9. april od 09.00 do 18.00
  • nedelja, 10. april od 09.00 do 18.00
  1. Zaželeno je, da razstavljavec sam opremi svoj prostor s stojnico oziroma drugimi razstavnimi eksponati. V nasprotnem primeru lahko brezplačno pridobi možnost koriščenja stojnice, ki so v lasti Občine Preddvor.
  2. Občina Preddvor zainteresiranim namenja prostor do velikosti 10 m2. Razstavljavec ob prijavi opozori, če na svojem prostoru potrebuje tudi preostalo infrastrukturo (elektrika, voda).
  3. Prijave razstavljavcev, ki želijo koristiti ponujeno priložnost se bodo pričele zbirati na koordinacijskem sestanku v sredo 11.2.2016. Svoj interes in prijave pa lahko oddate tudi Roku Robleku, ki je na voljo tudi za dodatne informacije (rokc.je@gmail.com, M: 040-352-281).

  Splošne informacije o sejmu si lahko ogledate na spletni strani www.sejemkomenda.si.

  Pogoji sodelovanja:

  1. Razstavljavec ima svojo dejavnost registrirano na območju občine Preddvor ali se njegova dejavnost zaradi drugih dejavnikov izvaja izključno na območju občine Preddvor.
  2. Razstavljavec mora razstavljati na razstavnem prostoru v šotoru, ki je namenjen predstavitvam podjetnikov v Občini Preddvor.
  3. Razstavljavec mora zagotoviti prisotnost na razstavnem mestu za čas odprtosti sejma.
  4. V kolikor boste na sejmu izvajali tudi prodajo, bo organizator pridobil ustrezno soglasje na Občini Komenda. Upravno takso v znesku 18,12 € plača razstavljavec. Razstavljavec je dolžan tovrstno aktivnost najaviti ob prijavi.
  5. Ne glede na 4. točko mora razstavljavec izvajati tržno dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
  6. Razstavljavec ob prijavi svojo resnost jamči z vplačilom akontacije, ki se mu vrne ob zaključku sejemskih aktivnosti oziroma po dogovoru.
  7. Razstavljavec je dolžan spoštovati pravila in pogoje organizatorja sejma, to je Konjeniški klub Komenda (www.sejemkomenda.si)

  Pomembno:

  Občina Preddvor se bo skupaj z ostalimi občinami pridružila oblikovanju grafične podobe in promocije ter spremljevalnih sejemskih aktivnosti. Organizator in Občina Preddvor bo izvedla promocijske aktivnosti, kot so objave razstavljavcev v biltenih, zbornikih, časopisju ter spletnih straneh.

  Prijave so v omenjenih okvirih možne izključno na TIC Preddvor ali Roku Robleku (rokc.je@gmail.com). Število mest je omejeno.

  V kolikor ste zainteresirani je zaželeno, da nas o Vašem interesu čim prej obvestite.

  Vabimo Vas na koordinacijski sestanek, ki bo v četrtek 11.2.2016 ob 19.00 v prostorih TIC Preddvor.

   V pričakovanju srečanja in prijave Vas lepo pozdravljamo!

   

   

   

   

   

 • feb5

  predavanje vabilo, 18.2.2016

 • feb5

  energetska sanacija objektov

 • feb2

  SPOROČILO ZA MEDIJE  

  Gorenjski župani sprejeli program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2016

  Kranj, 29. januar 2016 – Včeraj so člani Sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani 18 občin, na svoji seji sprejeli program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2016.

  Člani Sveta gorenjske regije namreč vsakoletno sprejemajo program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske. S tem podprejo splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj), Razvojne agencije Sora in Razvojne agencije zgornje Gorenjske (RAGOR), pod katere sodi vse tisto (priprave, prijave projektov, delovanje razvojnih struktur in partnerstev …), kar ne izhaja iz samega izvajanja projektov EU.

  Tokratni program dela v sklopu petih razvojnih področij v letu 2016 zajema naslednje poudarke:

  • področje splošnih nalog regionalnega razvoja: sprejetje in izvajanje Dogovora za razvoj gorenjske regije 2016–2019, pripravo in prijavo projektov na razpise EU, razvoj čezmejnih struktur in vzpostavljanje strateških partnerstev, pridobivanje sredstev za sofinanciranje projektov v okviru nacionalnih, čezmejnih, transnacionalnih, centraliziranih in drugih programov sodelovanja;
  • področje tehnološkega razvoja, podjetništva in inovativnosti: pripravo in izvajanje ukrepov in projektov za spodbujanje podjetništva, spodbujanje socialnega podjetništva, zaposlovanja in kreativnosti;
  • področje razvoja človeških virov: podpora razvojnim strukturam področja, razvoj storitev za ranljive skupine in zmanjševanje revščine, štipendiranje za deficitarne in perspektivne poklice v regiji, izvajanje ukrepov za zaposlovanje in samozaposlovanje mladih, uvajanje in izvajanje coworking skupnosti;
  • področje razvoja turizma: povezovanje in strokovna podpora turističnim deležnikom, aktiviranje mreže kolesarskih poti, oblikovanje projektnih predlogov, ki povezujejo kulturno in naravno dediščino ter drugo inovativno ponudbo v celovitejšo turistično ponudbo Gorenjske;
  • področje razvoja podeželja: podpora razvojnim strukturam področja, sodelovanje pri pripravi in izvajanju strategij lokalnega razvoja obeh lokalnih akcijskih skupin, sodelovanje s podpornimi inštitucijami in drugimi deležniki, ki delujejo na področju razvoja podeželja za pripravo in izvajanje projektnih predlogov spodbujanja razvoja podeželja;
  • področje razvoja okolja, prostora in infrastrukture: vzdrževanje gorenjskega geografskega informacijskega sistema, izvajanje ukrepov za doseganje trajnostne mobilnosti, vzpostavitev trajnega sistema ozaveščanja o tujerodnih invazivnih rastlinskih vrstah in njihovemu zatiranju, priprava na izvedbo projekta »Gorenjska – energetsko neodvisna regija«. O projektu »Gorenjska – energetsko neodvisna regija«, ki uvaja povezovanje regije pri trajnostnem energetskem razvoju, so župani izvedeli, da bo njegovo izvajanje delno sofinancirano iz sredstev EU, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajati se bo začel v prvi polovici letošnjega leta in sicer v sklopu projekta PEACE_AlpsPooling Energy ACtion plans and Enhancing their implementation in the Alps, s katerim je bil BSC Kranj uspešen na razpisu programa Območje Alp. V sklopu dnevnega reda so se župani seznanili še z informacijo o usklajevanju osnutka Dogovora za razvoj gorenjske regije 2016–2019 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki vsebuje skupaj 14 najpomembnejših regijskih, sektorskih in medregijskih projektov. Na seji pa jim je bila predstavljena tudi decembra sprejeta Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki po novem rok za čiščenje odpadne vode, ki se odvaja po kanalizaciji na območju poselitve s skupno obremenitvijo, manjšo od 2000 PE, podaljšuje do konca leta 2021 oziroma 2023.Jaka Ažman, direktor Turizma Bled, ki upravlja Regionalno destinacijsko organizacijo (RDO) Gorenjska, je prisotne seznanil z načrtovanim delovanjem RDO v letu 2016. Pri tem je predlagal, da bi RDO svojo blagovno znamko »Slovenske Alpe« pripojila v obstoječo blagovno znamko »Julijske Alpe« in tako v prihodnje nastopala pod enotno blagovno znamko »Julijske Alpe«. Velika večina županov je idejo podprla, ostali pa bodo svojo odločitev sporočili v naslednjih dneh. Gorenjski župani so sprejeli pobudo Sveta Severne Primorske, da bi se sestala oba sveta regij in preverila možnosti medsebojnega sodelovanja.
 • jan28

  V petek, 29. januarja 2016, ob 8. uri bodo Občino Preddvor obiskali predstavniki Čebelarske zveze Slovenije z namenom promocije razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel. Predstavitev bo v sejni sobi Občine Preddvor.

  Naj medi

  Čebelarska zveza Slovenije ob podpori Republike Slovenije Organizaciji združenih narodov (OZN) predlaga, da 20. maj postane svetovni dan čebel.

  20. maj je tudi rojstni dan Slovenca Antona Janše, ki je poznan kot začetnik in učitelj modernega čebelarstva.

   

 • jan26

  logo

  V nizozemskem Utrechtu je sredi januarja potekal velik turističen sejem na katerem se predstavijo vse najpomembnejše turistične države na svetu.   Skupaj s sodelujočimi  občinami v regiji Kamniško – Savinjskih Alp (KSA)  se je predstavil tudi Preddvor.

  Naš cilj je povečati obisk Nizozemcev v naši regiji ter jim predstaviti pestro turistično ponudbo na območju Kamniško-Savinjskih Alp s poudarkom na aktivnem preživljanju prostega časa; in sicer tako poslovni kot splošni javnosti

  Sejem Vakantiebeurs obišče več kot 120.000 obiskovalcev, na njem pa se s turistično ponudbo predstavi več kot 150 držav oz. 1.500 razstavljavcev.

  Predstavljali smo se okviru slovenske stojnice. Lokacija je bila odlična.utrecht foto slo

  Največ je povpraševanja je bilo po kampih. Nizozemce zelo pritegne tudi pohodništvo, malce manj povpraševanja pa je bilo po kolesarskih poteh. Družine povprašujejo po aktivnostih za otroke, medtem ko starejši povprašujejo po umirjenih campih, kjer se lahko kopajo. Obiskovalci so dobili prospekte o Preddvoru, posebej pa so bili navdušeni nad prospektom Rutes of Preddvor.

  Turisti v naši državi iščejo predvsem svežino, tako da jih najbolj pritegnejo slike rek, lepih razgledov in narave. Najboljši odziv na Jezerskem in v Preddvoru sta pobrali obe jezeri in zgodba o najtežjem kolesarskem maratonu v Sloveniji, ter bližina Avstrije.

  Nizozemci so tradicionalni trg v Sloveniji in obožujejo aktivni turizem. Potovanje in odkrivanje novih kotičkov jim je del življenja. Glede na to, da je sejem izredno dobro obiskan (čez 120.000 v šestih dneh) in da se obiskovalci zanimajo za Slovenije je promocija na tem trgu smiselna, predvsem zato ker ob vprašanju “Kje boste dopustovali letos” v 80% slišiš odgovor:  Ne vem še, zato sem tu.” Upamo, da smo jih veliko prepričali, da bodo dopust preživeli  v Sloveniji – pri nas.

  i feel Slovenija

   

   

   

   

   

   

 • jan15

  VABLJENI NA  POTOPISNO PREDAVANJE
  Kolumbija – Od karnevala v Barranquilli do zelene tišine – Izgubljenega mesta in slane podzemne molitve

  KDAJ?
  Predavanje  bo potekalo  v torek, 9.2.2016 od 17. do 19. ure v Info centru.

  Uroš Brankovič nam bo predstavil vtise z svojega 3-tedenskega potovanja po Kolumbiji (in dela zahodne Venezuele) spomladi 2015, kjer je spoznal slikovito mešanico gostoljubnih in zelo plesočih ljudi, pestro in razgibano pokrajino ter kulturne znamenitosti od indijanskega Izgubljenega mesta, starodavnih kolonialnih mest in svetovljanskega Medellina do podzemnega rudnika soli. Na podlagi lastnih izkušenj vas bo prepričal, da se v ta del sveta nikakor ne potuje brez plesnih znanj.
  VABLJENI,  VSTOPNINE NI!

  Kolumbija, 9.2.2016

 • jan5

  Skupaj bomo ustvarjali in se zabavali v naslednjih terminih:

  Termin Ura Bralna urica
  9.1.2016 10.00 – 11.00 Tilka Jamnik: Pika v knjižnici
  16.1.2016 10.00 – 11.00 Mojiceja Podgoršek: Pokakana zgodbica
  23.1.2016 10.00 – 11.00 Richard Byrne: Zares zelo, zelo, zelo velik dinozaver
  30.1.2016 10.00 – 11.00 A. Stuart, L. Marlow: Še malo, pa bo!

  BU januar 2016